Kalbe De Dokunalım

0
828

Sadece karne notlarına bakarak çocuklarınızı “başarılı-başarısız” diye etiketlemek başarıyı tanımlamak açısından eksik ve yanlıştır.

Sizce başarı nedir?

Başarıya bir de şu açıdan bakın;

Kitaplardaki bilgileri ezberlemiş, sınavlarda en yüksek notu almış değil; kendisine, ailesine, vatanına, insanlığa faydalı, yaratılmış her canlıya saygı ve sevgi duyan mutlu bireyler yetiştirmek asıl başarıdır. Sadece akademik başarıya odaklanırsanız çocuklarda yanlış ve eksik bir algı oluşur, sonrasında da istemediğimiz durumlarla karşılaşırız.

“ Kalbi eğitmeden aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.” Aristoteles’in bu sözüne katılmamak mümkün değil.

Sevgisiz, bencil ve vicdansız yetiştirilmiş bireyler ormana atılmış kıvılcım gibidir. Herkesi ve her şeyi yakıp kül edecek potansiyele sahiptir. Sadece skor odaklı, hep benim olsun diyen, rekabet duyguları harlanmış, egoları ve haz alma hisleri yüksek, kendinden başkasını değersiz gören, kendi çıkarına ulaşmak için her yolu mubah sayan, başkalarının üzerine basarak yükselmeyi başarı olarak gösterdiğiniz çocuklar toplumsal ve bireysel huzurumuzun önüne koyduğunuz en büyük engeldir.

Çocuğunuzun sadece akademik başarısına odaklanıp görmezden geldiğiniz her olumsuz davranışı onun vicdanına vurduğunuz bir baltadır. Vicdan çocuğunuzun içine attığınız bir tohumdur. Bu tohum sulanmalı ve büyütülmeli. O zaman göreceksiniz ki çocuklarınız; vicdan algısı gelişmiş, vatansever, adil aynı zamanda doğruluk, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımseverlik gibi evrensel ve insani değerlere sahip bireyler olacaklardır.

(Türk Dil Kurumuna göre vicdan: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.)

  • Pınar ÖZ